Choď na obsah Choď na menu
 


Prihláška na seminár o králičom hope

3. 11. 2015

 

Prihláška na seminár o králičom hope

 dňa 5. decembra 2015

Miesto: Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12 Nitra

 

 

Záväzne sa prihlasujem na semínár o králičom hope.

 

Účastnícky poplatok  10 Eur uhradím do dňa uzávierky poštovou poukážkou na adresu: Ingrida Danišová, Čajkovského 16, 949 11 Nitra.

 

 

Meno  účastníka:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dátum narodenia:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Člen  SZCH KKH (ČSCH KKH) . . . . . .  Áno / Nie . . . .

Telefónne  číslo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

E-mailová adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis účastníka

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis zodpovedného zástupcu za účastníka mladšieho ako 18 rokov

 

 

 

Vyplnenú prihlášku  zašlite:  elektronicky na adresu  barlik@casopischovatel.sk  ,

prípadne  poštou  na adresu  Dušan Barlík - ANIMAPRESS, P. O. BOX 5, 951 17 Cabaj-Čápor.

 

Prijatie každej prihlášky bude potvrdené na Vašu e-mailovú adresu, a to najneskôr do  6. novembra 2015.

Tieto informácie nájdete aj na  www.casopischovatel.sk  a  na facebook: Králičie hviezdy .